Fever…

Aniq Nurilman

Aniq just caught a fever last week, but I was in Penang and can’t give him a visit. Can’t wait to see him tomorrow.
Get well soon Aniq…

Happy Birthday Mama…

birthday mamaa

Ya Allah,
Engkaulah yang melihatnya (mengetahui keadaan ibuku),
Jika Engkau melihatnya dalam keadaan berdosa, maka ampunkanlah dosanya,
Jika Kau melihatnya dalam keadaan bersedih, maka gembirakanlah hatinya,
Jika Kau melihatnya dalam keadaan gembira, maka sempurnakanlah kegembiraannya,
Jika dia sakit, maka sembuhkanlah sakitnya,
Jika dia gelisah, maka jauhkanlah kegelisahannya,
Jika dia letih, maka sampaikan berita gembira kepadanya tentang ganjaran yang sangat besar….

Source of Dua: http://mawarrodiah.blogspot.com/2012/03/doa-untuk-ibu.html